Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Cách debug chương trình Go

Để debug chương trình viết bằng Golang, ta cần cài đặt GDB - GNU Project debugger (phiên bản 7.1 hoặc mới hơn). Chức năng debug với GDB được kèm theo một số IDE.


Người dùng Ubuntu không cần phải cài đặt GDB bởi vì nó đã được đính kèm. Người dùng Windows có thể download file thực thi gdb.exe 32bit64bit, sau khi tải file về, đặt file này trong thư mục $GOROOT/bin/ (<thư mục cài đặt go>/bin/).
Lúc này bạn có thể debug trên command line hoặc sử dụng chức năng debug của IDE. Sau đây là một ví dụ với LiteIDE.

Để đặt Breakpoint, click chọn hàng muốn đặt và nhấn F9 (hoặc ký hiệu bàn tay trên thanh công cụ) thực hiện hành động tươgn tự để gở bỏ breakpoint.

Để bắt đầu debug, bấm F5. Lưu ý, trước khi debug bạn cần vào menu Build >> Config. Tab Build Custom, đặt giá trị cho biến BUILDARGS: -gcflags "-N -l" đây là cấu hình build chế độ debug. Trước mỗi lần debug, hãy chắc chắn bạn đã build chươgn trình sau bất kỳ thay đổi dù là nhỏ nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét