Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Cách debug chương trình Go

Để debug chương trình viết bằng Golang, ta cần cài đặt GDB - GNU Project debugger (phiên bản 7.1 hoặc mới hơn). Chức năng debug với GDB được kèm theo một số IDE.