Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Mức độ khó dễ của các bài viết.

Mức độ khó dễ của các bài viết.

  1. Rất dễ, dễ theo nghĩa "Next, Next, Finish", không cần biết gì về lập trình.
  2. Dễ, nhưng yêu cầu tư duy để có thể làm theo, không cần biết gì về lập trình.
  3. Khá dễ, yêu cầu hiểu các quy tắc lập trình cơ bản.
  4. Tuơng đối khó, yêu cầu hiểu rõ ngôn ngữ lập trình cụ thể.
  5. Khó, yêu cầu hiểu rỏ lập trình nói chung, kèm với những framework cụ thể
  6. Rất khó, yêu cầu nhiều kiến thức chuyên sâu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét